getuigen
Home Bestel de Brieven Gebed
Binnenkort verkrijgbaar Deel 2: Christus Keert Terug - Helpt je begrijpen' met alle teksten die na de Brieven zijn ontvangen. Meer weten? Stuur een bericht naar Jeroen

1) Hoe een klein beetje vertrouwen al wonderen verricht:
Vorige week heb ik aan iemand zo-maar 25 euro gegeven. Ik kon het bedrag zelf ook goed gebruiken maar vond dat de persoon wel een extra-tje verdiende.
Nu had ik nog niet echt 100% vertrouwen dat hetgeen ik met vreugde geef door Goddelijke-actie bij me terug zou komen
Maar ik was bereid het erop te wagen en gaf het over.
En zie: deze week kreeg ik bericht dat ik ruim 60 euro niet hoef te verantwoorden van mijn Persoons Gebonden Budget.
Hoe wonderlijk werkt het Goddelijke als je een klein druppeltje vertrouwen schenkt?!

2) Enige tijd ben ik me bewust van de jaloursie die in mij heerst als ik kijk naar het leven van anderen,
en van de afwijzende "NEE" energie ten opzichte van mijn leven. Ik wilde hier niet zijn,
in mijn huis niet, niet in het lichaam dat ik 'bewoon', niet in het leven dat ik had waarin zoveel geweld voorgekomen was,
zoveel 'ik wil niet' energie in me dat ik al het nieuwe en mooie dat via het Goddelijke op mijn pad kwam
en tot een fijner leven zou kunnen leiden weer afstootte.
Niettemin wilde ik mijn 'NEE' energie weggeven....en had het Goddelijke om hulp gevraagd.
Een paar dagen later droomde ik een droom waar ik enorm jaloers uit ontwaakte. Met dat ik me bewust was van
dit gevoel hoorde ik een stem in me die me krachtig liet voelen en zei:
Jaloersie is niet nodig:ik heb een prachtig leven!

Nieuwe Keijenbergseweg 130
6871 VX Renkum
06 - 12 52 40 55
KvK: 09208959
email
algemene voorwaarden